Mindanao niyanig ng magnitude 6

Ni MJ SULLIVAN Niyanig ng malakas na paglindol ang malaking bahagi ng Mindanao ngayong gabi, ayon sa Philippine Institute of … More